chat-tawkto

Các trường hợp được miễn work permit cho người nước ngoài 2023

Các trường hợp nào được miễn Work permit? Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt Nam thường cần phải xin cấp giấy phép lao động, còn được gọi là work permit. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt sẽ được miễn giấy phép lao động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các trường hợp đó để giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan về quy trình xin miễn giấy phép lao động tại Việt Nam.

Miễn Work Permit là gì?

Work permit, còn gọi là giấy phép lao động, là một giấy tờ pháp lý quan trọng giúp người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thông thường, người nước ngoài sẽ cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, những trường hợp đặc biệt có thể được miễn giấy phép lao động.

Miễn giấy phép lao động là thuật ngữ dành cho người lao động nước ngoài không cần phải xin cấp giấy phép lao động. Thay vào đó, họ cần thực hiện thủ tục xin xác nhận rằng họ không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp được miễn work permit tại Việt Nam

Hiện tại, có 20 trường hợp lao nhân viên nước ngoài không cần phải đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 154 Bộ Luật Lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Các trường hợp này bao gồm:

(1) Người nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH (góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên);

(2) Người nước ngoài là thành viên HĐQT hoặc chủ tịch của công ty CP (góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên);

(3) Người nước ngoài có thể di chuyển nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam thuộc 11 lĩnh vực dịch vụ, được đưa ra trong cam kết về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới. Những lĩnh vực này bao gồm kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

(4) Người nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và kỹ thuật, hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi, đánh giá, quản lý và triển khai các chương trình và dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

(5) Người nước ngoài được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;

(6) Các chuyên gia nước ngoài có thể được gửi đến Việt Nam để giảng dạy và nghiên cứu tại các trường quốc tế do cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Liên hợp quốc quản lý, cũng như tại các tổ chức, cơ sở được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

(7) Thực hiện công việc tình nguyện không nhận lương để thực hiện các điều khoản trong hiệp định quốc tế và có giấy xác nhận từ cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế.

(8) Làm việc tại vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc công nhân kỹ thuật trong thời gian không quá 30 ngày và không vượt quá 03 lần trong 01 năm.

(9) Người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết.

(10) Các học sinh, sinh viên đang theo học ở nước ngoài có thể được phép thực tập tại Việt Nam theo các thỏa thuận đã được đạt được. Ngoài ra, các học viên thực tập và tập sự trên tàu biển của Việt Nam cũng được chấp nhận.

(11) Thân nhân của các thành viên làm việc tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

(12) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

(13) Người có trách nhiệm thành lập sự hiện diện thương mại.

(14) Người lao động nước ngoài được xác nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo để đến Việt Nam giảng dạy hoặc nghiên cứu.

(15) Chức vụ bao gồm Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam

(16) Người nước ngoài được phép vào Việt Nam trong vòng 03 tháng để thực hiện chào hàng hoặc bán dịch vụ.

(17) Được phép vào Việt Nam trong vòng 03 tháng để giải quyết các sự cố kỹ thuật, công nghệ phức tạp gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia trong nước không thể giải quyết được.

(18) Là luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

(19) Theo quy định của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên..

(20 Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam.

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

các trường hợp được miễn work permit

Tuy người nước ngoài thuộc trường hợp được miễn cấp Giấy phép lao động (GPLĐ) nhưng người lao động nước ngoài phải báo cáo cơ quan quản lý lao động. Vì vậy, người lao động nước ngoài vẫn cần thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ bao gồm: 

– Mẫu số 09/PLI Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP để đề nghị xác thuộc diện cấp GPLĐ.

– Hộ chiếu (còn hiệu lực, bản sao có chứng thực)

– Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận của cơ sở y tế Việt Nam hoặc nước ngoài cấp trong vòng 12 tháng.

– Văn bản đồng ý sử dụng người lao động nước ngoài

– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cần cấp GPLĐ.

Lưu ý: 3 loại tài liệu cuối cùng phải nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực, nếu được cấp bởi nước ngoài, phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

Thủ tục xin miễn work permit cho người nước ngoài

Đối với người nước ngoài được miễn Work Permit, doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng lao động nước ngoài cần thực hiện các bước sau để xin miễn Giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp hoặc tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như đã được hướng dẫn ở mục trước đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp hoặc tổ chức cần nộp hồ sơ tại Sở/Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Thời gian nộp hồ sơ phải trước ít nhất 10 ngày so với ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không cần Giấy phép lao động (hay còn gọi là Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động).

Thời hạn xác nhận giấy không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài cũng có thời hạn tối đa là 2 năm, tương tự như giấy phép lao động. Thời hạn cụ thể phụ thuộc vào các giấy tờ sau đây:

– Thời hạn đã được ký kết trong hợp đồng lao động.

– Thời hạn người lao động nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc.

– Thời hạn theo thỏa thuận mà đối tác nước ngoài và Việt Nam ký kết với nhau.

– Thời hạn trong văn bản cử người nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ.

– Thời hạn được quy định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

– Thời hạn trong văn bản cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

– Thời hạn được xác định trong văn bản chứng nhận cho phép người lao động nước ngoài tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập diện thương mại tại Việt Nam.

– Thời hạn được quy định trong văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài, trừ khi không cần phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

– Giấy miễn GPLĐ cấp lại cũng có thời hạn tối đa là 2 năm trong trường hợp bạn xin cấp lại giấy miễn GPLĐ.

Nhà đầu tư nước ngoài có được miễn giấy phép lao động?

Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Theo quy định của Luật Lao động Việt Nam, người sẽ được miễn GPLĐ khi làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, việc miễn giấy phép áp dụng đối với hai trường hợp:

+ Trường hợp 1: Nhà đầu tư là Chủ tịch hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn với giá trị góp vốn từ 03 tỷ đồng trở lên;

+ Trường hợp 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần với giá trị góp vốn từ 03 tỷ đồng trở lên. Doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ không cần phải thực hiện thủ tục xin xác nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với những đối tượng thuộc hai trường hợp trên.

Nhà đầu tư nước ngoài có số vốn dưới 3 tỷ đồng. 

Những nhà đầu tư nước ngoài có số vốn đầu tư ít hơn 03 tỷ đồng sẽ không được miễn giấy GPLĐ. Những trường hợp này sẽ phải làm GPLĐ như bình thường nếu muốn tham gia điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mức xử phạt nếu không làm work permit cho người nước ngoài

Theo quy định, việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động (GPLĐ) sẽ bị xử phạt.

Nếu người lao động nước ngoài không có GPLĐ, mức phạt sẽ từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Trong khi đó, người sử dụng lao động không có GPLĐ cho người lao động nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người. Nếu vi phạm đến từ tổ chức, mức phạt tiền sẽ bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Dịch vụ xin giấy miễn work permit cho người nước ngoài

Visatop là một dịch vụ hỗ trợ xin giấy miễn work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các khách hàng của Visatop sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xin giấy miễn work permit tại các cơ quan chức năng.

Visatop cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo uy tín. Ngoài ra, Visatop còn hỗ trợ các thủ tục liên quan đến visa, giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Visatop luôn đặt lợi ích và nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.

Với phần chia sẻ thông tin và hướng dẫn về các trường hợp Miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài, hy vọng sẽ giúp khách hàng có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về quy định sử dụng GPLĐ. Nếu quý khách đang cần dịch vụ làm giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài, để kiểm tra thông tin về trường hợp đang gặp phải, gọi ngay cho chúng tôi để được giải đáp chi tiết hơn qua Hotline 0907.874.240 hoặc 08.666.777.35. 

Tin liên quan:

Đánh giá bài viết

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.