Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài 2024 – Thẻ đầu tư cho người nước ngoài nhanh chóng, đơn giản

Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài (Thẻ đầu tư) do Cục quản lý xuất nhập cảnh thực hiện, người lao động nước ngoài sở hữu loại thẻ này để cư trú tại Việt Nam theo diện đầu tư, thành viên góp vốn trong hội động quản trị,…

Do nhu cầu người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng cao, vấn đề nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài sẽ được siết chặt hơn. Như vậy, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh và cá nhân người được bảo lãnh cần đáp ứng đầy đủ hồ sơ để được cấp thẻ.

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài 2022 - Thẻ đầu tư cho người nước ngoài nhanh chóng, đơn giản

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư hay còn gọi là thẻ đầu tư, được cấp cho người nước ngoài thuộc trường hợp các nhà đầu tư người nước ngoài là chủ đầu tư, cổ đông góp vốn vào công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Thẻ tạm trú đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài cư trú có thời hạn 1 năm, 3 năm hoặc 5 năm tại Việt Nam và có giá trị tương đương với visa.

Đối tượng xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đối tượng xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

– Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa điểm đầu tư do Chính phủ quyết định sẽ được cấp thẻ đầu tư ĐT1.

– Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định sẽ được cấp thẻ đầu tư ĐT2.

– Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng sẽ được cấp thẻ đầu tư ĐT3.

– Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng sẽ được cấp thẻ đầu tư ĐT4.

Công ty, doanh nghiệp được phép mời, bảo lãnh nhà đầu tư nước ngoài

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo các điểm e, h, i tại khoản 2 Điều 10 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14.

– Doanh nghiệp, công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam

– Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam

– Công ty, doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam

Công ty, doanh nghiệp, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là nhà đầu tư, được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp. 

Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư là nước ngoài tại Việt Nam

Để được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, người lao động nước ngoài thuộc nhà đầu tư, thành viên hội đồng quản trị, nhà quản lý phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu 13 tháng

– Giấy xác nhận đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại Công an xã, phường theo đúng quy định

– Giấy tờ chứng minh việc góp vốn hoặc đầu tư vốn của người nước ngoài vào công ty tại Việt Nam

Visa nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích là nhà đầu tư và còn thời hạn giá trị sử dụng.

Những trường hợp người nước ngoài không đủ điều kiện để được cấp thẻ tạm trú đầu tư ở Việt Nam:

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc đang là bị đơn liên quan đến tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động.

– Đang có thi hành bản án liên quan đến hình sự, dân sự, kinh tế,…

– Không có giấy tờ chứng minh vốn góp vào công ty tại Việt Nam.

– Công ty bảo lãnh không đủ tư cách pháp nhân.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm những gì?

– Hồ sơ pháp nhân của công ty bảo lãnh : giấy phép đăng ký kinh doanh

– Mẫu đơn đăng ký mẫu chữ ký và con dấu của công ty bảo lãnh (Mẫu NA16), nếu công ty lần đầu tiên nộp hồ sơ bảo lãnh cho người nước ngoài là nhà đầu tư.

– Giấy tờ chứng minh là Nhà đầu tư: giấy chứng nhận góp vốn

– Các mẫu đơn xin thẻ tạm trú:

  • Đơn bảo lãnh người nước ngoài là nhà đầu của công ty (mẫu đơn NA6)
  • Đơn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài (mẫu đơn NA8)

– Bản sao giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền

– Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn sử dụng trên 13 tháng

– Hình thẻ 3×4 nền trắng thời gian chụp 6 tháng gần nhất.

Thủ tục đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2022

Bước 1: Cơ quan, công ty, doanh nghiệp bảo lãnh nhà đầu tư người nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra thông tin hồ sơ và tiếp nhận có đúng mục đích hay không, đủ điều kiện là nhà đầu tư vào công ty tại Việt Nam hay không, hoặc bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ:

+ Nếu hồ sơ bảo lãnh cho nhà đầu tư nước ngoài hoàn chỉnh, hợp lệ và đáp ứng đúng theo yêu cầu nhà đầu tư vào các công ty tại Việt Nam, chuyên viên sẽ nhận hồ sơ xin thẻ thăm thân sẽ được chấp thuận, gửi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ phía công ty bảo lãnh hoặc phía người nước ngoài không đủ điều kiện chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung thông tin hồ sơ hợp lệ.

* Thời gian nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người nước ngoài: từ thứ 2 đến thứ 6 , và sáng thứ 7 hàng tuần (ngoại trừ ngày chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định của Việt Nam).

Bước 3: Nhận kết quả thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người nước ngoài

Người đại diện đến nhận kết quả theo ngày hẹn trong giấy biên nhận: khi đi cần mang theo giấy biên nhận, sau khi nhận kết quả sẽ nộp lệ phí và ký nhận.

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài có thời hạn giá trị sử dụng không quá 05 năm, được xác định thời hạn cụ thể cho nhà đầu tư và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam:

– Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư người nước ngoài và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (ký hiệu ĐT4) , có thời hạn không quá 12 tháng.

– Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư người nước ngoài và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (ký hiệu ĐT3), có thời hạn không quá 03 năm.

– Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư người nước ngoài và người đại diện cho công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (ký hiệu ĐT1, ĐT2 ), có thời hạn không quá 05 năm.

Chi phí xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Khi nộp trực tiếp hồ sơ lên Cục quản lý xuất nhập cảnh, người nộp hồ sơ sẽ nộp lệ phí tại đây:

+ Thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài thời hạn sử dụng 01 năm: phí 135 USD/1 thẻ

+ Thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài có thời hạn sử dụng từ 1 – 2 năm: phí 145 USD/thẻ.

+ Thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài có thời hạn từ 2 – 3 năm: phí 155 USD/thẻ.

Khi Quý khách làm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Visatop, phí dịch vụ sẽ bao gồm xử lý hồ sơ như dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự (một số giấy tờ được yêu cầu). Để kiểm tra mức phí cho trường hợp thẻ tạm trú đầu tư của quý khách, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua HOTLINE: 0907.874.240 hoặc Add Zalo: 0907.874.240 ( Vnhub Visa Việt Nam).

Xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài bao lâu có?

Sau khi nhận đủ hồ sơ xin cấp thẻ đầu tư, trong thời hạn khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cấp thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài.

Địa chỉ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài là Cục quản lý xuất nhập cảnh

Cục xuất nhập cảnh tại TP.HCM

– Ở TP HCM: nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh TP HCM: số 333 – 335 – 337 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Cục xuất nhập cảnh tại Hà Nội

– Ở Hà Nội: nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập tại Hà Nội: số 44 – 46 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Cục xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng

Đối với trường hợp bảo lãnh cho lao động người nước ngoài là nhà đầu tư cư trú tại Đà Nẵng, khi làm thẻ tạm trú đầu tư, người đại diện phải nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh ở Hà Nội. Bởi vì Cục quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng sẽ không trực tiếp xét duyệt các hồ sơ liên quan đến thẻ tạm trú đầu tư hay các diện thẻ tạm trú khác.

Do đó, mọi thủ tục xét duyệt thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài sẽ do Cục quản lý xuất nhập cảnh ở Hà Nội xử lý theo quy định.

Những khó khăn khi tự xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Quá trình hỗ trợ khách hàng, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp người đại diện công ty tự đi nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư, người góp vốn vào công ty ở Việt Nam nhưng không thành công. Những thủ tục hồ sơ giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú cho người nước ngoài khá phức tạp, khi bạn thực hiện làm giấy tờ cho người nước ngoài, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin, quy định và quy trình nộp hồ sơ, đặc biệt là thẻ tạm trú cho các nhà đầu tư người nước ngoài.

Dưới đây là một số trường hợp thường gặp khiến việc xin thẻ tạm trú đầu tư không thành công.

– Không nắm rõ quy trình, quy định về hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư, người góp vốn hoặc thành viên hội đồng quản trị.

– Không nắm được quy định bảo lãnh nhập cảnh đúng mục đích và quy định cư trú tại Việt Nam theo luật cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài.

– Không đủ giấy tờ chứng minh người nước ngoài đầu tư, góp vốn vào các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam.

– Hộ chiếu không đủ thời hạn để cấp thẻ tạm trú.

– Nằm trong các diện không được cấp thẻ tạm trú đã nêu ở trên.

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng, giá rẻ Visatop

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài 2022 - Thẻ đầu tư cho người nước ngoài nhanh chóng, đơn giản

– Tư vấn hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú chính xác cho từng trường hợp như nhà đầu tư, thân nhân của người nước ngoài hoặc lao động tay nghề cao,…

– Phí dịch vụ trọn gói cạnh tranh, tư vấn mức phí chính xác dành cho trường hợp xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước nước ngoài.

– Hỗ trợ các trường hợp cần thẻ tạm trú gấp, xử lý khẩn và đặc biệt là check blacklist trong trường hợp bị quá hạn.

– Ký hợp đồng dịch vụ rõ ràng trong quá trình hợp tác xử lý hồ sơ thẻ tạm trú đầu tư cho khách hàng

-Tư vấn nhanh về điều kiện xin thẻ tạm trú, có chuyên viên tư vấn hỗ trợ tiếng Anh đối với người nước ngoài.

– Tỷ lệ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú đầu tư đạt kết quả cao tuyệt đối

– Hỗ trợ dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa đối với các hồ sơ được yêu cầu theo quy định.

Cam kết khi sử dụng dịch vụ cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư của Visatop

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài 2022 - Thẻ đầu tư cho người nước ngoài nhanh chóng, đơn giản

– Visatop nhiều năm xử lý hồ sơ về thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài và các giấy tờ pháp lý cho người nước ngoài tại Việt Nam.

– Là đơn vị có sự cho phép và tín nhiệm của cục quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ tư vấn về dịch vụ thẻ tạm trú .

– Chuyên nghiệp, tận tâm khi tư vấn, nhạy bén đưa ra hướng xử lý khi các hồ sơ xin cấp thẻ đầu tư chưa đạt yêu cầu.

– Am hiểu, nắm bắt được các trường hợp xin thẻ tạm trú đầu tư khách hàng thường gặp và giải quyết nhanh chóng, đem lại kết quả hài lòng.

– Đơn giản hóa thủ tục giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, đại diện nộp hồ sơ xin cấp thẻ nếu khách hàng có nhu cầu.

– Kết quả thẻ tạm trú cho nhà đầu tư là người nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa

– Xử lý hồ sơ xin cấp thẻ chuẩn, đúng thời gian và đáp ứng được nhu cầu cư trú của người nước ngoài.

– Mức chi phí cạnh tranh, hợp lý cho từng trường hợp của khách hàng, phí trọn gói xử lý hồ sơ xin cấp thẻ đầu tư.

-Cách thức nhận hồ sơ và trả kết quả linh động, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng: bạn có thể nhận kết quả tại địa chỉ nhà, Bưu điện hoặc tại Văn phòng làm việc của Visatop.

Quá trình tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ, khách hàng sẽ gặp nhiều vấn đề rủi ro. Visatop chúng tôi nắm bắt được tâm lý đó, vì tất cả khách hàng lựa chọn Dịch vụ của Visatop đều đã trải qua. Khi sử dụng dịch vụ của Visatop, bạn sẽ cảm nhận được phong cách làm việc bằng cái tâm và sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhân viên hỗ trợ giao nhận hồ sơ tận nơi.

Đặc biệt, quá trình hợp tác và làm việc rõ ràng trên giấy tờ, hợp đồng dịch vụ làm thẻ tạm trú có giá trị pháp lý đó là điều mà khách hàng đến Visatop thực sự yên tâm.

Quy trình xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Visatop

– Nhận thông tin làm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài từ khách hàng và khai thác các thông tin hồ sơ cần chuẩn bị theo yêu cầu.

– Tư vấn thông tin xin thẻ tạm trú dành cho nhà đầu tư nước ngoài, đưa ra giải pháp và quy trình xử lý hồ sơ chuẩn theo quy định hiện hành.

– Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ, dịch thuật công chứng hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có) 

– Đại diện nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

– Theo dõi tiến trình hồ sơ xin thẻ đầu tư và báo kết quả đến khách hàng.

Đối với thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài về phần thủ tục hồ sơ sẽ nhiều hơn các diện khác, do phải chứng minh hồ sơ pháp nhân của công ty người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cũng hoạt động kinh doanh và vốn đầu tư của người nước ngoài có đủ điều kiện để cấp thẻ với mục đích là nhà đầu tư hay không. 

Nếu quý khách còn vướng mắc về hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số 0907.874.240 hoặc 08.666.777.35. Ngoài ra, để yên tâm hơn trong quá trình giao hồ sơ gốc, quý khách có thể đến trực tiếp văn phòng HCM số: 112/6 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, TP HCM.

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

  • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
  • Giá trọn gói, không phát sinh phí
  • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

5/5 - (2 bình chọn)

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có hơn 2 năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Visatop. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang. Trong 2 năm làm việc tại Visatop - Tân Văn Lang tôi đã hỗ trợ tư vấn hồ sơ cho hơn 10.000+ khách hàng có nhu cầu xin visa đi nước ngoài và visa Việt Nam cho người nước ngoài. Tôi hi vọng các kiến thức của mình sẽ giúp người đọc hiểu rõ các quy định, hồ sơ, quy trình xin visa để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình du lịch của mình.
Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn
dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay