Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa là một trong những vấn đề quan trọng đối với người nước ngoài muốn làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa. Việc xin giấy phép lao động tại đây đòi hỏi tuân theo các quy định và thủ tục hành chính cụ thể. Trong bài viết này, cùng Visatop tìm hiểu về quy trình và các bước cần thiết để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt nhất cho quá trình xin giấy phép này.

Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa 

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người Campuchia ở Việt Nam
Kết quả giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Visatop

Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa được quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Theo đó, người lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không có tiền án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.
 • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động nước ngoài là chuyên gia:

 • Trình độ đại học trở lên
 • Phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm làm việc ở vị trí tương đương với công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm tại công ty ở Việt Nam.

Trường hợp người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật:

 • Có chứng chỉ đào tạo ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành tương đương tối thiểu 1 năm.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm trong chuyên ngành được đào tạo hoặc vị trí tương đương.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có giá trị trong thời hạn 12 tháng.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận phải được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm, phông nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chấp thuận sử dụng lao động.
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định. Cụ thể:
Trường hợp Giấy tờ
Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia:
 • Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài.
 • Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý
 • Văn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời hạn tối thiểu 03 năm.
Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật
 • Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.
 • Văn bản chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.
Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức

di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

 • Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó tại Việt Nam.
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng.
Đối với người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.
Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ
 • Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ
Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Đối với một số nghề, công việc khác, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:
 • Giấy công nhận là nghệ nhân đối với những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;
 • Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;
 • Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài 2023

Kết quả giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Visatop

Quy trình đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa gồm có các bước như sau:

Bước 1: Xin cấp Văn bản chấp thuận sử dụng lao động

 • Các cá nhân, tổ chức, công ty bảo lãnh chịu trách nhiệm tuyển dụng lao động nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa phải xin Văn bản chấp thuận sử dụng lao động.
 • Các cá nhân, tổ chức, công ty bảo lãnh tạo tài khoản và đăng kí tại Dịch vụ công. Sau đó đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở lao động, Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động

 • Sau khi có Văn bản chấp thuận sử dụng lao động, người lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép lao động. Thành phần hồ sơ đã được liệt kê ở mục trên.
 • Sau khi đã chuẩn bị đày đủ hồ sơ thì nộp hồ sơ kèm với đơn xin cấp Giấy phép lao động tại Sở lao động, Thương binh và Xã hội.

*Lưu ý: Phải nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày trước thời gian dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Bước 3: Chờ xét duyệt hồ sơ và nhận kết quả

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa xét duyệt hồ sơ trong vòng 05 – 07 ngày làm việc và trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ được duyệt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
 • Nếu hồ sơ không được duyệt, người lao động nước ngoài sẽ nhận được thư trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
 • Sau khi được cấp Giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động theo Luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa như sau:

 • Lệ phí cấp giấy phép lao động lần đầu: 600.000 đồng/giấy phép.
 • Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép.
 • Lệ phí gia hạn giấy phép lao động: 450.000 đồng/ giấy phép.

*Lưu ý: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Địa chỉ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa, đương đơn cần liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Khánh Hòa:

 • Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 0258.3822704
 • Email: [email protected]

Căn cứ pháp lý xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

 • Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
 • Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa

Đội ngũ Tân Văn Lang - Visatop
Đội ngũ Tân Văn Lang – Visatop

Bạn đang có nhu cầu xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa? Bạn lo lắng về quy trình phức tạp, tốn thời gian và không có kinh nghiệm thực hiện? Đừng lo lắng, Visatop sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trên.

Visatop là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đến với Visatop, quý khách hàng sẽ được đồng hành cùng đội ngũ chuyên viên  giàu kinh nghiệm tư vấn về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tối ưu nhằm giúp quý khách tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình xin giấy phép lao động.

Visatop hiểu rõ những khó khăn và rủi ro có thể phát sinh trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép lao động. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng từ việc chuẩn bị hồ sơ, đăng ký tài khoản tại cơ quan chức năng đến việc nộp hồ sơ và chờ xét duyệt kết quả.

Với sự am hiểu sâu sắc về quy trình và luật pháp liên quan, Visatop cam kết mang đến dịch vụ chất lượng nhất, đảm bảo tính đúng đắn và minh bạch trong mọi bước thủ tục. Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi chọn Visatop là đối tác tin cậy trong quá trình xin giấy phép lao động tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Nếu bạn đang có nhu cầu xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa, hãy liên hệ ngay với Visatop để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trên đây là những thông tin chi tiết về vấn đề “Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa”. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn xin cấp GPLĐ hay bạn cần hỗ trợ thêm về các trường hợp liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ ngay với Visatop chúng tôi qua hotline 0907.874.240 để được tư vấn cụ thể hơn nhé! Trân trọng.

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

5/5 - (1 bình chọn)

Nguyễn Thị Bích Phụng

Tôi là Nguyễn Thị Bích Phụng (Hana Nguyen), hiện đang là Sales Manager và biên tập viên tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch và Thương Mại Tân Văn Lang. Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin visa Việt Nam, xin công văn nhập cảnh, thẻ tạm trú, miễn thị thực... cho người nước ngoài muốn nhập cảnh, lưu trú và làm việc tại Việt Nam. Tôi đã được thành tích Nhân viên xuất sắc tại Tân Văn Lang từ 2021 - 2023. Tôi hi vọng những kiến thức của mình sẽ giúp được nhiều người nước ngoài có thể nhập cảnh Việt Nam dễ dàng.
Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn
dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay