Đội ngũ nhân sự

Ban điều hành

NGUYEN NGOC THUY TRAM 2
Founder
Pham Tung Bach
Branch Director
LE HONG SON
Managing Director
NTMD 01
Vice Director
TRAN THI NGOC MAI 1
Vice Director

Đội ngũ nhân viên

LE THI HOANG NHUNG
HR Manager
NGUYEN THI BICH PHUNG
Sales Manager
Mai Lam 1
Team Leader
NGUYEN THI HUONG QUYNH
Marketing manager
PHAN NGOC PHUONG THAO
Section Manager
NGUYEN THI MY HOAI
Section Manager
NGUYEN ANH KHOA
Manager R&D
NGUYEN THANH TUAN
Tour Manager
NGUYEN THAO LY
Management consultant
NGUYEN THANH TRUONG
Team leader
VO THI SANG
Team leader
DANG THI MY DUYEN
Team leader
TRAN THI KIM NGAN
Team leader
Cao thi Phu
Legal leader (trưởng nhóm pháp lý)
Bui Anh Le
Editor Team Leader