chat-tawkto
 

Ban điều hành

NGUYEN NGOC THUY TRAM 2
Founder
LE HONG SON
Managing Director
TRAN THI NGOC MAI
Vice Director
Pham Tung Bach
Branch Director
Nguyen thi My Dung 1
Managing Director
 

Đội ngũ nhân viên

LE THI HOANG NHUNG
HR Manager
NGUYEN THI HUONG QUYNH
Marketing manager
NGUYEN ANH KHOA
Manager R&D
NGUYEN THI BICH PHUNG
Sales Manager
PHAN NGOC PHUONG THAO
Section Manager
NGUYEN THANH TUAN
Tour Manager
Mai Lam 1
Team Leader
NGUYEN THI MY HOAI
Section Manager
NGUYEN THAO LY
Management consultant
NGUYEN THANH TRUONG
Team leader
VO THI SANG
Team leader
DANG THI MY DUYEN
Team leader
TRAN THI KIM NGAN
Chuyên viên pháp lý
Cao thi Phu
Legal leader (trưởng nhóm pháp lý)
Bui Anh Le
Editor Team Leader