Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là một quy trình quan trọng và phức tạp đối với những ai muốn khôi phục quốc tịch của mình. Để đảm bảo quyền lợi và đúng quy trình, việc tìm hiểu về kĩ những thông tin liên quan là rất quan trọng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào giấy tờ, các điều kiện  và các bước thực hiện để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Visatop nhé!

Điều kiện xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Điều kiện xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Những đối tượng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì có thể xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

 1. Người xin hồi hương về Việt Nam
 2. Người có vợ/ chồng/ cha ruột/ mẹ ruột/ con ruột là công dân Việt Nam
 3. Người có công lao đặc biệt góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  (được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành)
 4. Người có thực hiện đầu tư tại Việt Nam (có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy tờ chứng nhận việc đầu tư đó)
 5. Người có đóng góp, có lợi cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam (có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam)
 6. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài nhưng không thực hiện được.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đương đơn cần chuẩn bị hồ sơ để nộp khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 • Mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên sử dụng mẫu TP/QT-2020-ĐXTLQT.1
 • Đối với người chưa đủ 18 tuổi sử dụng mẫu TP/QT-2020-ĐXTLQT.2
 • Ảnh thẻ
 • Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu
 • Bản khai lý lịch theo mẫu TP/QT-2020-BKLL
 • Lý lịch tư pháp được cấp bởi cơ quan ở nước ngoài có thẩm quyền (Thời gian cấp tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 90 ngày)
 • Những giấy tờ chứng minh đương đơn đã từng mang quốc tịch Việt Nam
 • Giấy tờ chứng minh đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam (Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, Quyết định tước quốc tịch Việt Nam);
 • Giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, xác nhận, trong đó có
 • ghi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó (ví dụ: Giấy khai sinh, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, Chứng minh nhân dân cũ, hộ chiếu cũ)
 • Những giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có vợ, chồng (bản sao Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ (bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con) là công dân Việt Nam (bản sao hộ chiếu Việt Nam, giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam)
 • Hoặc giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành; hoặc
 • Hoặc giấy tờ chứng minh việc trở lại quốc tịch Việt Nam của người đó là có lợi cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam: giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Hoặc giấy tờ chứng minh việc thực hiện đầu tư tại Việt Nam: Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận rõ về lý do không được nhập quốc tịch nước ngoài (đối với người xin trở lại quốc tịch Việt Nam vì lý do đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài). Trong trường hợp không được nhập quốc tịch nước ngoài là do lỗi chủ quan của người đó thì phải có văn bản bảo lãnh của một trong những người là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam, kèm theo đơn của người đó tự nguyện về cư trú tại Việt Nam.

*Lưu ý: Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện đương đơn cần chuẩn bị thêm bìa thư có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ nhận.

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đương đơn xin trở lại quốc tịch Việt nam tại Cơ quan đại diện việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ trong hồ sơ như đã liệt kê ở mục trên

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại

 • Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiến hành thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề xuất ý kiến về Việt Nam để xem xét.
 • Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh về những thông tin như họ tên, địa chỉ, quan hệ gia đình, mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam, thông tin chứng minh về sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam có lợi cho Nhà nước Việt Nam hoặc các thông tin khác liên quan.

Bước 3: Nhận kết quả xin trở lại quốc tịch Việt Nam

– Sau khi hồ sơ được thẩm tra và đề xuất xử lý. Đương đơn sẽ nhận được thông báo kết quả xin trở lại quốc tịch Việt Nam bằng văn bản  tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Mức lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 2.500.000 VNĐ/ trường hợp.

Thời gian xử lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tổng thời gian xử lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường vào khoảng 85-120 ngày. Tuy nhiên thời gian xử lý hồ sơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: bổ sung thêm giấy tờ, thời gian chuyển hồ sơ về Việt Nam, ngày nghỉ Lễ,…Vì vậy đương đơn cần xem xét thời gian nộp hồ sơ để phù hợp với nhu cầu của mình.

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam có được giữ quốc tịch cũ không?

Khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì đương đơn đồng thời phải thôi quốc tịch cũ. Tuy nhiên các trường hợp đặc biệt sau đây sẽ được xem xét để giữ quốc tịch cũ:

 • Đương đơn là vợ, chồng, cha ruột, mẹ ruột hoặc con ruột của công dân Việt Nam
 • Đương đơn là người có công lao đặc biệt đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
 • Đương đơn mang lại lợi ích cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài viết trên đây là những thông tin chi tiết giải đáp về việc “Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin hay cần tư vấn về thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam, vui lòng liên hệ với Visatop qua hotline 0907.874.240, để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

  Đánh giá bài viết

  Thành Phạm

  Tôi là Phạm Tiến Thành, có hơn 2 năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Visatop. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang. Trong 2 năm làm việc tại Visatop - Tân Văn Lang tôi đã hỗ trợ tư vấn hồ sơ cho hơn 10.000+ khách hàng có nhu cầu xin visa đi nước ngoài và visa Việt Nam cho người nước ngoài. Tôi hi vọng các kiến thức của mình sẽ giúp người đọc hiểu rõ các quy định, hồ sơ, quy trình xin visa để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình du lịch của mình.
  Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn

  Viết một bình luận

  dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay