Dịch vụ làm giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài 2024

Dịch vụ làm giấy phép lao động là đơn vị hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc, thì công ty bảo lãnh phải đủ hồ sơ pháp nhân cũng như tiêu chí bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Visatop sẽ hướng dẫn chi tiết các bước xin Giấy phép lao động chi tiết các mục dưới đây.

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là loại thủ tục hành chính cho lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Lao động nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lao động do công ty bảo lãnh đứng ra xin cấp, công ty bảo lãnh sẽ nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở/Bộ lao động – thương binh – xã hội. Bên cạnh đó, một số trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam, tuy nhiên cần đáp ứng đúng điều kiện theo yêu cầu thủ tục của nhà nước Việt Nam.

Các trường hợp người nước ngoài lao động nước ngoài không đáp ứng tiêu chí làm việc tại Việt Nam như không có Giấy phép lao động/ giấy miễn giấy phép lao động; Giấy phép lao động đã hết thời hạn sử dụng có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trường hợp lao động nước ngoài cần xin giấy phép lao động

dịch vụ làm giấy phép lao động
Người nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện cụ thể để xin giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định cấp Giấy phép cho lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài khi xin visa nhập cảnh phải được chấp thuận đúng với mục đích, cụ thể các trường hợp dưới đây:

 • Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để ký kết hợp đồng với công ty tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài được xin Giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ giữa công ty nước ngoài và công ty tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài về Việt Nam theo diện Nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao.
 • Tham gia các dự án có vốn đầu tư của công ty nước ngoài.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân bảo lãnh cho lao động nước ngoài làm việc, và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

 • Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài
 • Văn phòng điều hành hoặc Văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Văn phòng luật sư hoạt động theo cấp phép của nhà nước
 • Các tổ chức phi chính phủ được nhà nước cấp phép hoạt động.
 • Các trường học, trung tâm giáo dục hoạt động theo cấp phép của nhà nước
 • Hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh được nhà nước cấp phép
 • Hợp tác xã, liên đoàn hợp tác xã.

Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

* Yêu cầu chung:

 • Ngời nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của Bộ trưởng bộ y tế

* Người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lao động:

– Người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm với vị trí chuyên gia, và tối thiểu 5 năm với vị trí lao động kỹ thuật, có tay nghề.

– Yêu cầu phải có giấy khám sức khỏe do bệnh viện được chỉ định cấp, người lao động phải đáp ứng được điều kiện về sức khỏe.

– Không có án tích tại Việt Nam hoặc đanh trong thời gian chấp hành hình phạt, hoặc người nước ngoài đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam thì không được xé cấp Giấy phép lao động.

– Người lao động nước ngoài thuộc các trường hợp là chuyên gia, nhà quản lý hoặc giữ vị trí giám đốc trong công ty, lao động kỹ thuật cao.

– Người nước ngoài là nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành của công ty cần cung cấp thêm:

 • Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong công ty
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

– Người nước ngoài là chuyên gia cần cung cấp thêm:

 • Bằng đại học trở lên
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc ở vị trí tương đương.

– Người nước ngoài làm việc ở vị trí Lao động kỹ thuật cần cung cấp thêm:

 • Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành tương đương ít nhất 01 năm
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong chuyên ngành được đào tạo hoặc ở vị trí tương đương.

* Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

– Cần phải có văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

– Đầy đủ giấy tờ pháp nhân bảo lãnh người nước ngoài làm việc

Thời gian làm work permit cho người nước ngoài.

dịch vụ làm giấy phép lao động 2
Sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động để tiết kiệm thời gian của bạn

– Nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian xử lý hồ sơ khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

– Nộp hồ sơ trực tuyến, thời gian xử lý hồ sơ khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

– Dịch vụ bưu chính thời gian xử lý hồ sơ khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền được chỉ định tại nước ngoài hoặc của Việt Nam, giấy này được cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp của người nước ngoài, hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc các trường hợp là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt; trường hợp chưa được xóa án tích; hoặc người nước ngoài đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự do nước ngoài hoặc Việt Nam cấp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận nêu trên được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chứng minh người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành công ty/ chi nhánh, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:

+ Giấy bổ nhiệm chức vụ người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành.

+ Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật gồm: bằng đại học, chứng chỉ, văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương của người nước ngoài.

 • Hình chân dung của người nước ngoài (yêu cầu kích thước: 4 x 6, nền trắng, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

+ Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc, và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

+ Đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, …. phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Đối với người lao động nước ngoài nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

+ Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt:

+ Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm: giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc, các giấy tờ quy định tại điểm 1, 5, 6, 7, 8 nêu trên và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

+ Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại điểm 1, 4, 5, 6, 7 và 8 nêu trên và giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

 • Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ trên, nếu của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp đặc biệt như cầu thủ bóng đá, giáo viên người nước ngoài, luật sư, nhân viên bảo dưỡng máy có thể liên hệ Visatop để được hướng dẫn thêm về hồ sơ.

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

dịch vụ làm giấy phép lao động 3

– Bước 1: Cơ quan, tổ chức, công ty bảo lãnh người nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp Văn bản chấp thuận sử dụng lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bước 2: Sau khi có văn bản chấp thuận sử dụng lao động, người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam.

– Bước 3: Hồ sơ cấp Giấy phép lao động sẽ được xử lý trong khoảng 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài.

– Bước 4: Nhận kết quả cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định (nội dung của giấy phép lao động theo Mẫu số 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH).

Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối không cấp giấy phép lao động, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối hồ sơ.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi được cấp Giấy phép lao động, thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Địa chỉ nộp hồ sơ làm giấy phép lao động

Nhân viên công ty bảo lãnh người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở lao động thương binh xã hội tại tỉnh/ thành phố nơi có trụ sở công ty người nước ngoài dự kiến làm việc.

Địa chỉ Sở lao động thương binh – xã hội Hà Nội:

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP Hà Nội
 • Email: [email protected]

Địa chỉ Sở lao động thương binh – xã hội TP HCM:

Quý khách cần tham khảo thêm các khu vực tỉnh thành khác có thể truy cập https://www.molisa.gov.vn/Pages/gioithieu/cocautochuc.aspx . Hoặc liên hệ trực tiếp Visatop qua Hotline 0907.874.240 để được tư vấn cách thức nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lệ phí đóng trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 800.000 VNĐ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị hồ sơ quý khách phải mất thêm khoản chi phí dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự.

Để được tư vấn trọn gói phí làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo từng trường hợp cụ thể, quý khách liên hệ Hotline 0907.874.240 để được tư vấn chi tiết.

Vì sao doanh nghiệp không xin được giấy phép cho lao động nước ngoài.

 • Cơ quan, tổ chức, công ty bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc không đáp ứng điều kiện về hồ sơ pháp nhân công ty.
 • Chứng nhận kinh nghiệm làm việc có thời gian làm việc ở nước ngoài trùng với thời gian làm việc với  giấy tờ chứng kinh nghiệm làm việc tại đơn vị khác ở nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động.
 • Công ty đã sử dụng hết các vị trí công việc đã được chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe chưa phù hợp theo quy định khoản 2, điều 9, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
 • Chứng nhận kinh nghiệm, bằng cấp của người lao động nước ngoài không phù hợp với vị trí chức danh.
 • Chữ ký của người lao động nước ngoài trên giấy khám sức khỏe và hộ chiếu không trùng khớp.

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

dịch vụ làm giấy phép lao động
Team visa Việt Nam

– Dịch vụ tư vấn xin cấp mới Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

– Dịch vụ tư vấn xin cấp đổi, gia hạn Giấy phép lao động với trường hợp giấy phép lao động cũ bị hư hỏng, bị mất

– Dịch vụ xin Giấy miễn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

– Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động chính xác cho từng trường hợp như nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao, …

– Phí dịch vụ trọn gói xin cấp Giấy phép lao động cạnh tranh, phù hợp cho từng trường hợp xin giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài

– Hỗ trợ tư vấn nhanh các trường hợp bị từ chối hồ sơ cần nộp lại

– Ký hợp đồng dịch vụ rõ ràng trong quá trình hợp tác xử lý hồ sơ giấy phép lao động cho khách hàng

– Tư vấn nhanh chóng, chuyên viên tư vấn bằng tiếng Anh đối với người nước ngoài.

– Tỷ lệ hồ sơ đạt kết quả cấp Giấy phép lao động cao tuyệt đối

– Hỗ trợ dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa các giấy tờ liên quan đến hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động.

– Phí ưu đãi khi sử dụng Combo Giấy phép lao động + Thẻ tạm trú.

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

Đánh giá bài viết

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có hơn 2 năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Visatop. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang. Trong 2 năm làm việc tại Visatop - Tân Văn Lang tôi đã hỗ trợ tư vấn hồ sơ cho hơn 10.000+ khách hàng có nhu cầu xin visa đi nước ngoài và visa Việt Nam cho người nước ngoài. Tôi hi vọng các kiến thức của mình sẽ giúp người đọc hiểu rõ các quy định, hồ sơ, quy trình xin visa để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình du lịch của mình.
Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn

1 bình luận về “Dịch vụ làm giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài 2024”

Bình luận đã đóng.

dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay