Giấy phép lao động là gì? Thủ tục, quy định xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài tham gia vào hoạt động lao động trong nước, Chính phủ Việt Nam đã thiết lập các quy định và thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về khái niệm “giấy phép lao động” và những quy định, thủ tục liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một tài liệu quan trọng được cấp cho người nước ngoài để hợp pháp hóa việc làm của họ tại Việt Nam.

Để làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần có giấy phép lao động để chứng minh rằng họ có quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc lao động trong lĩnh vực được chỉ định.

Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc.

Thời hạn của giấy phép lao động

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Lao động 2019 quy định thì Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động bị xử phạt như thế nào?

Giấy phép lao động là gì

Nếu một người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động, sẽ bị xử phạt như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, người lao động nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu có một trong các hành vi sau đây:

 • Làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận cho biết không phải cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không còn hiệu lực để làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh việc bị phạt tiền, người lao động nước ngoài cũng có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam nếu vi phạm bằng việc làm việc tại đất nước này mà không có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mẫu giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một giấy phép lao động theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm các thông tin về người lao động nước ngoài. Chi tiết bao gồm:

– Ảnh chân dung: Nền trắng; khuôn mặt trực diện, không đội mũ hoặc đeo kính màu.

– Họ và tên: Ghi bằng chữ in hoa, đậm.

– Giới tính.

– Ngày, tháng, năm sinh.

– Quốc tịch, số hộ chiếu.

– Tên doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc.

– Địa điểm làm việc.

– Vị trí công việc: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Chức danh công việc.

– Thời hạn làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Tình trạng giấy phép: cấp mới, cấp lại, số lần cấp lại.

Các đối tượng được cấp giấy phép lao động

Đối tượng đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động được quy định trong Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, bao gồm những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích sau:

 • Thực hiện hợp đồng lao động.
 • Di chuyển trong nội bộ của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.
 • Là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
 • Chào bán dịch vụ.
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Được xem là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Tham gia vào việc thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Điều kiện doanh nghiệp, tổ chức được bảo lãnh cấp giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là gì

Luật pháp cũng quy định các nhóm đối tượng có đủ năng lực để bảo lãnh việc đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nhà thầu tham gia thầu và thực hiện hợp đồng.
 • Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức được cấp phép thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp.
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức quốc tế hoặc văn phòng dự án nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép.
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài đã được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Các hộ kinh doanh và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin giấy phép lao động bao gồm những gì?

Hồ sơ xin giấy phép lao động bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11/PLI.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài ( Bản hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch tiếng Việt) hoặc bản gốc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế (không quá 12 tháng).
 • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài ( được dịch sang tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản gốc Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cấp tại Việt Nam, không quá 6 tháng kể từ ngày cấp.
 • Hộ chiếu và visa của người nước ngoài (bản sao công chứng).
 • Văn bản chứng minh vị trí công việc, chẳng hạn như là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên. Cần có bằng đại học và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu 3 năm, và các tài liệu tương tự. Tất cả các giấy tờ này cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt.
 • Hai ảnh màu kích thước 4×6, nền trắng, không đeo kính.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài như Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty, v.v.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, công ty bảo lãnh người nước ngoài phải gửi đơn xin cấp Văn bản chấp thuận sử dụng lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Nộp đơn xin giấy phép lao động

– Sau khi nhận được văn bản chấp thuận sử dụng lao động, người sử dụng lao động đó phải nộp đơn yêu cầu cấp Giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Bước 3: Đợi thời gian xử lí hồ sơ

– Hồ sơ cấp Giấy phép lao động sẽ được xử lý trong khoảng 05 ngày làm việc. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài khi nhận đủ hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

– Người nước ngoài sẽ nhận kết quả cấp Giấy phép lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định

– Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối không cấp giấy phép lao động, người nước ngoài sẽ nhận được văn bản trả lời ghi rõ lý do từ chối hồ sơ.

– Sau khi được cấp Giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Visatop tự hào là công ty uy tín  cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại. Chúng tôi là một công ty chuyên về việc hỗ trợ và tư vấn trong việc xin cấp giấy phép lao động cho cá nhân người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng quy trình xin cấp giấy phép lao động có thể phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và tiện lợi để giúp khách hàng làm các thủ tục cần thiết.

Visatop có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu về quy định và quy trình xin cấp giấy phép lao động của Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến khi nhận được giấy phép lao động. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quy định và quy trình này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về dịch vụ cung cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của Visatop, hãy để lại cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Bài viết trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi “Giấy phép lao động là gì?”. Bên cạnh đó Visatop cũng cung cấp cho bạn thông tin về Thủ tục, quy định xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu bạn bất kỳ thắc mắc nào hay cần hỗ trợ, tư vấn thì hãy liên hệ ngay với Visatop qua hotline 0907.874.240 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúc bạn may mắn và thành công.

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

5/5 - (1 bình chọn)

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có hơn 2 năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Visatop. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang. Trong 2 năm làm việc tại Visatop - Tân Văn Lang tôi đã hỗ trợ tư vấn hồ sơ cho hơn 10.000+ khách hàng có nhu cầu xin visa đi nước ngoài và visa Việt Nam cho người nước ngoài. Tôi hi vọng các kiến thức của mình sẽ giúp người đọc hiểu rõ các quy định, hồ sơ, quy trình xin visa để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình du lịch của mình.
Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn

Viết một bình luận

dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay