Vietnam visa for Kazakhstan citizens 2024

Vietnam Visa for Kazakhstan citizens is an essential requirement for those planning to visit the stunning country of Vietnam. Whether for tourism, business, or other purposes, understanding the visa application process is crucial to ensure a smooth entry into Vietnam. To help you have the best preparation, Visatop will provide you with detailed information about Vietnam visa for Kazakhstan citizens through the following article.

Do Kazakhstan Citizens need a visa to Vietnam?

The answer is Yes, Kazakhstan citizens need a visa to enter Vietnam. They must apply for a visa in advance from the Embassy or Consulate of Vietnam in Kazakhstan or through authorized visa agencies. The specific requirements and procedures for obtaining a visa may be difference, so it is advisable to check with the relevant Vietnamese embassy or consulate for the most up-to-date information.

How many types of Vietnam Visas are Available for Kazakhstan Citizens

There are different types of visas available for Kazakhstan citizens who wish to visit Vietnam. The most common types of visas include:

 • Regarding the way of application:
 • E-visa
 • Visa on arrival
 • Regarding the purpose of the visit:
 • Tourist visa
 • Business visa
 • Relative visit visa,
 • Working visa
 • Regarding the length of stay in Vietnam:
 • 30 days single entry
 • 30 days multiple entry
 • 90 days single entry
 • 90 days multiple entries
 • 12  Months multiple

How to Apply for Vietnam Visa for Kazakhstan Citizens?

Vietnam visa for Kazakhstan Citizens 1

How to get a tourist visa for Vietnam for Kazakhstan citizens?

To obtain a tourist visa for Vietnam as a citizen of Kazakhstan, you can follow these steps:

Step 1: Prepare the following documents:

– Original passport with at least six months validity.

– Completed visa application form (available on the official website of the Embassy or Consulate of Vietnam in Kazakhstan).

– 02 Passport-sized photos according to the specified requirements.

– Proof of travel arrangements (flight itinerary, hotel reservations, etc.).

– Proof of sufficient funds to cover your stay in Vietnam.

Step 2: Submit Application

Submit your visa application and supporting documents to the Embassy or Consulate of Vietnam in Kazakhstan.

Next, pay the required visa fees. The fees may vary depending on the type of visa and processing time.

Step 3: Await Processing

Wait for the visa application to be processed. The processing time can vary, so it is advisable to apply well in advance of your intended travel dates.

Step 4: Collect Visa

Once your visa is approved, collect it from the embassy or consulate. Make sure to double-check the details on the visa to ensure accuracy.

How to get a business visa for Vietnam for Kazakhstan citizens?

To apply for a business visa, Kazakhstan citizens are REQUIRED to have a sponsor company in Vietnam. Here are the steps involved:

Step 1: Obtain a visa approval letter

Your sponsor company will be responsible for preparing the necessary documents, including:

Form NA2

Form NA16

– Completed online Form NA2 (available on the Vietnam Immigration Department’s website)

– Certified business registration

– Working schedule of the foreigners

Once these documents are prepared, your sponsor company will submit them to the Vietnam Immigration Department,, which typically takes 7-10 working days.

If the application is approved, your sponsor company will receive a business visa approval letter.

Step 2: Prepare the documents for get a business visa

– Completed visa application form (which can be obtained from the Vietnamese Embassy or Consulate in Kazakhstan ).

– Original passport with a minimum validity of six months.

– Passport-sized photos.

– Business registration certificate of the company or organization in Vietnam.

– Flight itinerary.

– Visa application fee.

Step 3: Submit the application

Step 4: Collect Your Visa

Once your application is approved, collect your business visa from the Vietnamese Embassy or Consulate. Make sure to double-check the details on the visa to ensure accuracy before leaving.

Can Kazakhstan citizens apply for Vietnam evisa?

Yes, Like the list above Kazakhstan citizens are eligible to apply for a Vietnam e-visa. The e-visa program allows travelers to apply for and obtain their visa online without needing to visit a Vietnamese embassy or consulate. This electronic visa is a convenient process that simplifies the visa application process for Kazakhstan citizens planning to visit Vietnam.

Kazakh passport holders can get a Vietnam E-visa by following these steps:

 1. Access to the official website of the Vietnamese Immigration Department to apply for e-visa.
 2. Complete the Application Form

Fill out the online application form with the required personal information, including passport details, travel dates, and purpose of visit,…

 1. Upload Supporting Documents: Upload a scanned copy of your passport’s biographical page (with personal details and photo) and portrait photo. Make sure the scanned copy is clear and legible.
 2. Pay the E-Visa Fee online
 3. Submit the Application: After completing the form and payment, submit your application online. Double-check all the information entered before submitting to avoid errors.
 4. Receive the E-Visa: The processing time for the e-visa application is typically within three working days. Once your application is approved, you will receive an e-visa confirmation via email.
 5. Print the E-Visa Confirmation: Print a copy of the e-visa confirmation, ensuring that all details, including your personal information and visa validity dates, are accurate and legible.
 6. Travel to Vietnam: Upon arrival in Vietnam, present your printed e-visa confirmation at the immigration checkpoint along with your passport. The immigration officers will verify your e-visa, stamp your passport, and allow entry into the country.

Vietnam Visa Fees for Kazakhstan citizens

The visa fees for Kazakhstan citizens applying for a visa to Vietnam are not fixed and can vary depending on the type of visa they are applying for.

– Visa on Arrival :

– Stamping fee at the airport: $25 for single entry or $50 for multiple entries

– E-Visa (for land, sea, and air travel):

– Application fee: $25 for single entry or $50 for multiple entries (non-refundable)

– Embassy/Consulate Visa (obtained in advance):

– Visa fees can vary based on the type of visa and processing method. It is best to check with the Embassy or Consulate of Vietnam for the most accurate and up-to-date fees.

– Business Visa:

+ Visa approval letter fee: The fee for the visa approval letter, which allows the applicant to obtain a business visa, may vary depending on the chosen application method. This fee can differ if the sponsor company handles the application themselves or if a local assistant is involved.

+ Visa stamping fee: The fee for visa stamping can vary from embassy to embassy.

Hopefully, this article has provided you with a thorough understanding of the Vietnam visa for Kazakhstan Citizens. If you have any questions or need further advice, please contact Visatop via the hotline at 08.666.000.63. Good luck!

Blank Form (#3)

Để lại thông tin để được tư vấn & báo giá miễn phí

Visatop cam kết:

 • Tỷ lệ thành công lên đến 99%
 • Giá trọn gói, không phát sinh phí
 • Chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn 1:1

Tin liên quan:

Đánh giá bài viết

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có hơn 2 năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Visatop. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang. Trong 2 năm làm việc tại Visatop - Tân Văn Lang tôi đã hỗ trợ tư vấn hồ sơ cho hơn 10.000+ khách hàng có nhu cầu xin visa đi nước ngoài và visa Việt Nam cho người nước ngoài. Tôi hi vọng các kiến thức của mình sẽ giúp người đọc hiểu rõ các quy định, hồ sơ, quy trình xin visa để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình du lịch của mình.
Quy trình kiểm duyệt nội dung tại Visatop.vn
dịch vụ cho người nước ngoài dịch vụ làm thẻ tạm trú công văn nhập cảnh việt nam work permit visa đài loan online visa hàn quốc eivsa việt nam miễn thị thực 5 năm mẫu na5 visa campuchia người nước ngoài visa cho người Trung Quốc mẫu na2 gia hạn visa cho người nước ngoài visa du lịch Việt Nam visa thăm thân Việt Nam visa lao động Việt Nam visa đầu tư Việt Nam nhập tịch Việt Nam xin visa tại sân bay