chat-tawkto

Mức phạt không có Giấy phép lao động tại Việt Nam 2024

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người Philippin

Mức phạt không có Giấy phép lao động tại Việt Nam là vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của những người sử dụng lao động nước ngoài và cả những người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định, người lao động nước ngoài muốn sang Việt Nam làm việc thì …
Đọc tiếp