chat-tawkto

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại công an cấp tỉnh

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại công an cấp tỉnh

Giấy thông hành biên giới Việt Nam- Lào là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam và Lào. Người dân muốn được cấp loại giấy tờ này, cần nắm rõ thủ tục, …
Đọc tiếp