Trang chủ Thẻ Các bài viết được gắn thẻ "Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Thụy Điển ở Việt Nam"

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Thụy Điển ở Việt Nam

  • Nếu quý vị mong muốn có được công việc hợp pháp tại Việt Nam, bắt buộc phải có giấy phép lao động, có một công ty bảo lãnh đủ điều kiện. Ngoài ra, phải chuẩn bị các thủ tục rườm rà, chờ xem xét hồ sơ tương đối lâu. Để rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, quý khách nên dùng dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Thụy Điển ở Việt Nam của chúng tôi hỗ trợ.