chat-tawkto

Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoại tại Bắc Ninh

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoại tại Bắc Ninh

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoại tại Bắc Ninh là một quy trình quan trọng để đảm bảo việc cư trú hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho những người đang sống hay làm việc tại thành phố này. Bài viết này của Visatop sẽ cung cấp những thông tin cần …
Đọc tiếp

Thủ tục xin làm giấy phép lao động (Work Permit) tại Bắc Ninh cho người nước ngoài

Giấy phép lao động có cần đúng công ty bảo lãnh không?

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh là thủ tục quan trọng đối với người nước ngoài muốn làm việc tại đây. Thủ tục xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh đòi hỏi sự tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng …
Đọc tiếp