Trang chủ Tin tức Người nước ngoài có thể nhận được thư chấp nhận thị thực bằng cách nào?