Trang chủ Dịch vụ Visa Việt Nam Visa Châu Úc

Visa Châu Úc

  • Công dân Úc sang Việt Nam du lịch, thăm thân cũng khá nhiều và nhiều người cũng mong muốn được lao động ở Việt Nam. Nhưng để lao động tại Việt Nam quý vị cần phải có giấy phép lao động để chứng minh được công việc hợp pháp và hưởng đầy đủ chế độ cho người lao động. Để xin được giấy phép lao động không hề dễ dang chút nào, cần có công ty bảo lãnh đủ điều kiện, giấy tờ thủ tục kèm theo khá rắc rối. Để tiện lợi và nhanh chóng, quý vị nên sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Úc ở Việt Nam của chúng tôi, để chắc chắn 100% xin được giấy phép lao động.

  • Công dân New Zealand sang Việt Nam du lịch, thăm thân cũng khá nhiều và nhiều người cũng mong muốn được lao động ở Việt Nam. Nhưng để lao động tại Việt Nam quý vị cần phải có giấy phép lao động để chứng minh được công việc hợp pháp và hưởng đầy đủ chế độ cho người lao động. Để xin được giấy phép lao động không hề dễ dang chút nào, cần có công ty bảo lãnh đủ điều kiện, giấy tờ thủ tục kèm theo khá rắc rối. Để tiện lợi và nhanh chóng, quý vị nên sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động cho người New Zealand ở Việt Nam của chúng tôi, để chắc chắn 100% xin được giấy phép lao động.

  • Quý vị sang Việt Nam với mục đích thăm thân, lao động hay công tác dài hạn… nhưng visa ngắn hạn không cho phép quý vị ở lâu dài tại Việt Nam. Để được phép lưu trú lâu dài mang tính hợp pháp, quý vị cần phải xin thẻ tạm trú. Để có được thẻ tạm trú quý vị phải có công ty bảo lãnh đáp ứng đủ điều kiện, có giấy phép lao động hoặc người thân bảo lãnh, ngoài ra kèm theo một số giấy tờ thủ tục khác. Để nhanh chóng và tiện lợi, chắc chắn 100%, quý vị nên sử dụng dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người New Zealand ở Việt Nam của chúng tôi.