Trang chủ Thẻ Các bài viết được gắn thẻ "Dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người Tây Ban Nha ở Việt Nam"

Dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người Tây Ban Nha ở Việt Nam

  • Việc có thẻ tạm trú sẽ giúp bạn lưu trú thêm tại Việt Nam lâu hơn, có giá trị như một visa. Thay vì gia hạn visa, quý vị có thể xin thẻ tạm trú. Để xin được thẻ tạm trú cần phải có giấy phép lao động, có công ty bảo lãnh đủ điều kiện. Nếu quý vị muốn nhanh chóng, thủ tục đơn giản, chắc chắn xin được 100%, hãy sử dụng đến dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người Tây Ban Nha ở Việt Nam của chúng tôi.