Trang chủ Tin tức Trong trường hợp khẩn thì khoảng bao lâu có thể xin đươc Công văn nhập cảnh Việt Nam?